23 Sep 2018 (Sun) 2 ‑ 5pm (3 hours)
顯田游泳池
free
contributed by

不經不覺,為了集中資源搞好九龍區的游泳班,我們暫別了顯田游泳池已有4年的時間。4年之間,亦不絕得到各位沙田及大圍區的朋友查詢大圍顯田游泳池是否會開辦游泳班。

徇眾要求,黃埔體育會將於9月份於沙田大圍顯田游泳池開設 1:2 幼兒游泳班,為區內的兒童提供優質的游泳班。

為讓沙田、大圍區的居民體驗高質素的游泳教學,作為強勢回歸的第一擊,我們將於9月22、23日舉辦大型免費游泳班試堂,讓學生及家長多了解和體驗我們的導師質素、教學環境及教學方法,一同享受游泳樂趣,增強報讀游泳課程的信心。

機會難逢,免費游泳班試堂唔係成日有。名額有限,額滿即止,快啲叫埋朋友仔一齊參加啦。
學游水,梗係揀黃埔!


大圍顯田游泳池 幼兒游泳班 免費試堂

對象:3歲以上初學游泳的小朋友。
費用:免費 ($100 按金將於試堂日全數退回*)

試堂日期時間班別
9月23日(日)2-3pmHT-Su-1400Tr23
9月23日(日)3-4pmHT-Su-1500Tr23
9月23日(日)4-5pmHT-Su-1600Tr23

家長同學,請一定要把握機會。

* 為避免同學臨時缺席,浪費學額,試堂將會收取 $100 作按金,並於課堂當日全數退回。