18 ‑ 31 Mar 2019 (everyday) noon ‑ 9pm (9 hours)
香港西九龍海庭道18號
free
contributed by


妮妮與沙奈|香港首個大型活動展覽

日本人氣人偶玩具妮妮與沙奈以超人氣姿態嚟到奧海城舉辦首個大型活動展覽! 今次展覽將以妮妮與沙奈嘅童話生活為題,帶大家進入佢哋唔同嘅夢境童話故事~

小朋友唔單止可以同妮妮與沙奈、迪士尼公主們一齊影相,仲可以同家長一齊喺童話故事區閱讀妮妮與沙奈的原創繪本,更加可以到體驗區,親身試玩妮妮與沙奈各款裝扮系列及生活日常系列,從中學習如何照顧妮妮與沙奈添!如果想從遊玩中學習或搜購妮妮與沙奈各式配件,咁就要睇定活動日期喇!