9 Apr ‑ 2 May 2019 (everyday) 10:30am ‑ 10:30pm (12 hours)

$4.5
contributed by


返工忙到冇時間為伴侶炮製驚喜?唔緊要,定啲嚟。IKEA美食站已經為大家準備好!

5月2號前,帶你Darling嚟試下大吉嶺紅茶新地筒嘅甜蜜滋味,品嚐令人回味無窮嘅清淡果香同茶香啦~

調劑枯燥乏味嘅打工生活,同時為關係注入甜蜜。