22 Sep 2019 (Sun) 7am ‑ 5pm (10 hours)
1 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong
$290-$480
contributed by


薯蛋頭先生成日甩口甩鼻,唔知嚟到現場會帶咩驚喜俾大家呢?

古靈精怪、形象百變嘅薯蛋頭先生,9月跑到嚟香港!全球首個以薯蛋頭先生做主題嘅跑步活動「薯蛋頭跑」將會喺今年9月22日於科學園鬼馬舉行!除咗長跑賽、Fun Run、親子跑,當然唔少得精美薯蛋頭紀念品、各項薯蛋頭主題遊戲、多個打卡位同3米高巨型吹氣薯蛋頭坐陣,薯蛋頭先生亦當然會親自落場同大家見面!

賽事組別︰10公里個人組 // 5公里個人組// 3公里繽紛個人組// 3公里繽紛老友跑// 2公里繽紛家庭組