9 ‑ 10 Oct 2019 (everyday),
13 Oct 2019 (Sun) 10am ‑ 10pm (12 hours)
11 ‑ 12 Oct 2019 (everyday) 10am ‑ 10:30pm (12 hours 30 minutes)
14 Oct 2019 (Mon) 10am ‑ 9pm (11 hours)
香港銅鑼灣軒尼詩道555號
free
contributed by


本頂級運動服飾品牌Descente掀頭舉辦的「名牌運動服飾開倉」,將於銅鑼灣崇光百貨21樓宴會廳舉行。

熱爆品牌包括Descente、Munsingwear、le coq sportif、le coq sportif GOLF COLLECTION、Skins、Tommy Bahama及Eikowada,當中所有貨品減至半價或以下,每日限定貨品及精選貨品,更低至2折!

指定貨品購買3件或以上即享額外9折,購買5件或以上獲額外8折,SOGO Rewards會員購買指定品牌更享2倍積分獎賞,優惠真係多到講唔晒!勁減期有限,萬勿錯過掃貨好時機!