1 Mar 2020 (Sun) 8am ‑ 2:30pm (6 hours 30 minutes)
Hong Kong
free
contributed by

打破固有框架,衝破城市郊野界限,突破團隊潛能!


朋友相聚只是唱K食飯打機?同事相處只得公事交流?越野比賽只有山林景海浪聲? 玩比賽只要有體能就必勝?無論你們是跑友/同事/同學/巴打/絲打,馬上預留2020年3月1號,搵齊4個人報名一起參加【外展越野挑戰賽2020】,感受非一般的比賽體驗!

比賽範圍在港島區,沿途穿越城市,郊野及海岸,一條賽道同時享受截然不同的景觀。參賽隊伍可選擇 【挑戰組別】 16公里或 【精英組別】20公里,透過不同的環節,包括越野跑、野外定向、獨木舟及神秘任務等,考驗全隊的體力、腦力及合作性。比賽特別設有【公司組別】,讓同事們可以走出辦公室,以另一形式與隊友合作,增加彼此間的默契和溝通。

【外展越野挑戰賽】所籌得的款項將會用作資助有需要的學員參與極富挑戰性的香港外展訓練課程。課程將有助建立他們的自信心、技能及正面的人生態度,以致未來在學業、職場及生活中有所裨益。

比賽詳情
地點: 香港島
距離: 挑戰路線 – 約16公里/ 精英路線 – 約20公里
項目: 跑山, 獨木舟, 野外定向, 游泳及一連串神秘考驗參加費用連捐款 (四人一隊)

青少年/ 公開/ 壯年/ 精英組別*
報名費HK$1,000 + 最低捐款 $4,000

公司組別
每隊參加費用連捐款: HK$15,000每隊

*凡於2020年1月17日前報名,每隊可獲減收報名費港幣$250電郵: [email protected]
電話: 2554 6067, 2554 6080
活動網頁: https://ar.outwardbound.org.hk
網上報名: https://www.fringebacker.com/zh-tw/event/outward-bound-adventure-race-2020/
YouTube video