23 ‑ 24 Jan 2020 (everyday)

free
contributed by
一班乖孫 X 凝聚觀塘
觀塘流水式年宵[年宵見]

鋪頭會散落喺觀塘開源道沿路一帶既工廠大廈,為咗保障場地業主嘅安全,確實地址及時間會於年宵前一個星期公布

行年宵,係香港人嘅集體回憶之一。飯堂老闆決定喺工廠大廈搞一個大型嘅連鎖市集,取代年宵。以工廠尋寶模式,串連開源道附近唔同場地,輔以地圖介紹地方。而凝聚觀塘將全力協助觀塘年宵見,務求令所有香港人經歷一個截然不同嘅新年!

一班乖孫係由一班中學大學生組成,我地相信人與人之間既關係係唔會完結,就好似我地乖孫同銀髮族一樣。我地希望大家完左年宵之後嘅關係都唔會完,大家可以保持住嚟種互相幫助既氣氛,係個黃色圈,繼續互相懲罰同埋幫助。
Ig: ptgwaisuen
Fb: 一班乖孫

凝聚觀塘是一個在2019年7月由網民發起的社區平台,在區選期間積極支援各位素人參選,參與多區撞區協調,並曾籌辦油翠和柏雅兩地泛民初選。現正主力著手跟進社區事務,協辦大小社區活動,在民間推動公民醒覺的工作。
Fb: CohesionKwunTong
Tg: CohesionKwunTong