1 Mar ‑ 31 Dec 2022 (everyday)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
待定
contributed by
有消息指Janice原獲得2021年尾嘅紅館檔期但放棄了,打算推遲到2022年先會開,衞蘭對上一次開姐館已經係2018年嘅事喇,希望佢可以快啲再開個唱啦!已經多咗好多新歌喇!


.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道