13 Aug ‑ 4 Nov 2021 (everyday) 11am ‑ 8pm (9 hours)
銅鑼灣白沙道12號地下
free
contributed by香港電車擠身健力士世界紀錄保持者咁大件事,當然要好好記錄!但對於我哋嚟講,電車路上嘅每一個笑容,都同樣值得留影!香港電車首次夥拍 Leica 合辦攝影展覽,2 個百年品牌一拍即合,仲搵嚟 3 位本地攝影師 - 林曉敏 Hiuman、劉冠麟 Colin 及黃建榮 Edas,透過 Leica 為城市作「叮」點見證,共同留住叮叮 117 年走來嘅暖意情懷。

著有《香港遺美 Hong Kong Reminiscence——香港老店紀錄》嘅 Hiuman 經常以照片拾遺,與擅長以城市景觀作光影創作嘅 Colin 雙雙獲邀造訪電車廠,一探「香港製造」的電車工業。2 位攝影師將經營世界紀錄車隊嘅幕後點滴、電車出廠到穿梭城巿嘅畫面,一一呈現你眼前。

至於作品以會心微笑、幽默會意見稱嘅 Edas,佢就就住「叮點見證」呢個主題,靜心捕捉電車路上每道微少卻觸動心靈嘅一瞬間。「笑係口罩遮不住」,以 Edas 呢句話嚟形容佢今次嘅作品就最為貼切!