Ticketing
16 Oct 2021 (Sat) 8:15 ‑ 10:15pm (2 hours)
38 Nelson Street, Mongkok, Hong Kong
$580 / $480
contributed by


由Sunny Idea、Daymaker Creatives Limited及 KKLIVE主辦,《吳林峰 明天一切如常演唱會》將於2021年10月16日(星期六)假旺角麥花臣場館舉行,吳林峰將首度擁有屬於自己的舞台,從街頭唱到麥花臣。

吳林峰向來愛在生活中發掘微細小事作為歌曲題材,然後很多人以為他的生活多姿多彩,他說:「以往同朋友或者中學同學傾偈,佢哋都話好羨慕我嘅生活,因為佢哋好多人都返朝九晚五,生活刻板,但其實我嘅生活比大家更要重覆:每日起身返去一間200呎左右嘅房裡面構思、寫歌,完咗就返屋企。大家嘅生活模式其實係唔會變,『明天一切如常』,但我哋可以喺呢個框框裡面,尋找不一樣嘅內容,令自己生活多一啲值得回味嘅地方。好似我咁,返屋企嗰陣,不論搭車行路,都鍾意睇留意身邊嘅事物,感受多一啲呢個框框帶俾我嘅樂趣。」吳林峰將演唱會主題命名為「明天一切如常」,就是希望大家看過他的演唱會後,即使「明天一切如常」,但至少記得從框框中讓自己快樂。

首度舉行個唱,吳林峰形容為「新鮮、興奮又擔心」,他解釋道:「由Busking到而家,由喺街唱到上台,好似好大嘅進步,當然好希望好多人嚟見證,同時亦好期待呢件事發生,但因為呢個係轉投新公司Sunny Idea嘅新任務,好多同事支持,自然亦唔想白費大家嘅心血,所以心情又好緊張好擔心,複雜嘅心情,令我好想當係最後一次演唱會咁去盡做好佢。」既然開唱,吳林峰除了獻唱自己的作品外,亦會演繹他寫給其他歌手的歌,不過他事先聲明,這一次並非作品展,並說:「我未必會唱返原版,或者會唱Demo,或者重新編曲。另外亦我會唱一啲對我意義重大嘅歌曲,以我嘅方法唱俾大家聽。」

為了隆重其事,吳林峰早就為個唱作準備,操fit自己少不免,他說:「我有積極做運動,希望到時唔係一個好臃腫嘅肥仔⋯⋯都係肥仔,瘦少少啦!」除此之外,吳林峰亦找來歌唱老師改善自己嘅演唱技巧與咬字,不過更估不到的,是他近期更多作冥想練習,他說:「因為想放鬆自己,等自己可以以最好狀態見大家!」


#吳林峰 #明天一切如常2021
可以為一首歌而哭;
可以為一個謊而怒;
可以為一餐飯而笑;
可以為一場夢而活的

------------------
#KKLIVE #KKLIVEHK #吳林峰明天一切如常2021
Sunny Idea HK Daymaker Creatives KKTIX Hong Kong
KKTIXKKTIX | member sale
24 Sep 2021 (Fri) 10am onward

(ended)
KKTIXKKTIX | public sale
28 Sep 2021 (Tue) 10am onward

(ended)