20 ‑ 26 Jan 2022 (everyday) 11am ‑ 9pm (10 hours)
香港九龍尖沙咀廣東道 7 號九倉電訊中心 5 字樓
free
contributed by


Playloard 開倉低至 1 折大量男女裝及鞋履,另外 Maud Frizon 女鞋,低至 $299 / 對,更設每日精選優惠。愛好飾物及太陽眼鏡等小配飾絕對要來看一下珍珠飾物、鑽飾及 agnes b 眼鏡,同場仲有 Casablanca 床上用品及 Hallmark 生活家品,為新一年換上新家品,由明天開始一連七天開倉,一於約定朋友上嚟掃貨啦