12 Sep 2022 (Mon)

free
contributed by

中秋節 2022 (不斷更新):
詳情>>>>>
https://timable.com/event/2001562

(照片來源:Pexels)


【中秋節2022】10間香港良心月餅推介|可寄海外版!約定再見月餅/麻糬月餅
食良心月餅,人都精神啲!
詳情:https://timable.com/blog/2217927【中秋月餅2022】香港月餅推介 早鳥優惠低至7折|低糖月餅/流心榴槤月餅/松露黑毛豬果仁月餅
早啲預訂仲有早鳥優惠,快啲買月餅食啦!
詳情:https://timable.com/blog/2217921


中秋節是東亞民間的一個傳統節日,起源於中國,為每年的農曆八月十五,約在公曆的9月至10月初。

按照中國的農曆,八月為秋季的第二個月,古時稱為仲秋,因此民間稱為中秋,又稱秋夕、八月節、八月半、月夕、月節,又因為這一天月亮滿圓,象徵團圓,又稱為團圓節。中秋節也是台灣、朝鮮、韓國、日本、越南、馬來西亞和新加坡等地的傳統節日。

傳統上市民會於中秋節晚上夜出賞月至深夜而遲遲不睡,故此公眾假期訂於中秋節的翌日讓大家睡個夠。

由於 2022 年的中秋節翌日為星期日,故中秋節後第二日將訂為補假。