25 ‑ 26 Jun 2022 (everyday) 11am ‑ 5pm (6 hours)
香港九龍灣常怡道27號
free
contributed by


好耐無認識新朋友?疫情下無晒社交?
想動動腦筋玩桌遊但又唔夠腳?
機會來了,來綠在觀塘享受二手玩具和桌遊帶來嘅樂趣吧!有得玩之餘仲可以學習環保知識、贏取禮物嘉年華內容:
設有多個桌遊對戰攤位 (詳情請參考對戰時間表)
環保遊戲攤位,參與遊戲贏取精美玩具
二手玩具、圖書分享區

詳情:https://www.facebook.com/ktcgs/posts/2066955633486271