6 Jul ‑ 30 Nov 2022 (every Mon to Thu) 10am ‑ 6pm (8 hours)
8 Jul ‑ 27 Nov 2022 (every Sun, Fri, Sat) 10am ‑ 7pm (9 hours)
展城館 》香港中環愛丁堡廣場3號
6 Jul ‑ 30 Nov 2022 (every Mon to Thu) 10am ‑ 6pm (8 hours)
8 Jul ‑ 27 Nov 2022 (every Sun, Fri, Sat) 10am ‑ 7pm (9 hours)
香港島中環愛丁堡廣場9號
free
contributed by


為慶祝香港特區成立 25 周年,發展局及規劃署於在中環展城館及毗鄰的愛丁堡廣場舉辦大型的規劃與基建展覽。


全新戶外展區——「大未來歷棋」
輕鬆玩樂的棋盤遊戲加入擴增實 境(AR) 元素,以虛實融合方式展示香港作為「門廊」喺海、陸、空方面嘅基建發展。完成遊戲後,你可憑歷棋嘅完成頁面到展城館接待處換領獎品!


棋盤上設有 12 個代表海、陸、空嘅裝置等大家可以拍照留念,部分裝置更會喺晚間亮起,帶俾你不一樣嘅浪漫氣氛!

從展城館俯瞰棋盤,更會看出「25」字樣,以慶祝香港回歸 25 載

室內展區——「回顧與展望」、「創建香港新未來」及「建島未來」展區


G/F「回顧與展望」
展區設有 270 度屏幕,讓你享受超廣闊觀賞體驗之餘,同時回顧香港發展嘅點點滴滴,展望更美好將來。

3/F「創建香港新未來」


1.「三大發展方向」互動展區:設有 3 組互動屏幕,每組介紹不同發展方向,包括「宜居城市」、「具競爭力城市」及「可持續發展城市」,讓你可從各方面了解香港嘅發展方向。


2.「亮點項目」互動展區:由鋪設在地板及牆身的 LED 屏幕組成,屏幕設有追蹤感應器,你可以踩住屏幕上各個亮點項目顏色圈進行互動,從牆上嘅 LED 螢幕了解更多有關項目發展資訊。3/F「建島未來」展區
展區設有展板詳細介紹人工島嘅初步規劃概念及基建發展建議。裏面仲有「建島未來」遊戲,讓你建設屬於你嘅第三個核心商業區!

照片來源:展城館 Facebook