25 Sep 2022 (Sun) 8:30 ‑ 11pm (2 hours 30 minutes)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
待定
contributed by


今年係 TVB 舉辦香港小姐競選嘅第 50 年。喺今年嘅參選佳麗首晤新聞界記者會上,總經理(節目內容營運)曾志偉就宣布,今屆港姐決賽將會喺睽違多年後,再次去到香港體育館 (紅館) 舉行!

至於會唔會有公開售票招待普通觀眾,請留意官方稍後嘅公佈。

照片來源:記者會直播截圖