12 Aug ‑ 7 Sep 2022 (everyday)
九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場7樓
free
contributed by


《阿媽有咗第二個》主題影相打卡位獨家登陸英皇戲院 (尖沙咀iSQUARE)!

可以同方晴、子軒坐喺「海邊」合照,長走廊仲有齊三位主角包括毛姐嘅巨型打卡牆
除咗去銅鑼灣,大家都可以嚟尖沙咀 iSQUARE 瘋狂影相喇!

提提大家, 風雨不改、相愛相愛
影相打卡時請小心輕「坐」、愛護展品️️️唔好整污糟或劃花方晴同子軒呢!要大大聲提點埋身邊嘅朋友!