14 Jan 2023 (Sat) 11am ‑ 5pm (6 hours)
天水圍天華路65號
free
contributed by


塑膠係日常回收常見嘅物品,咁你對塑膠認識有幾深?識唔識分類塑膠?

一齊【「膠」遊綠在元朗】啦,嚟了解塑膠嘅回收,學識將佢地分類,成為回收分類小能手!當然仲要減塑!減塑!減塑!

1月14日(星期六)就係我哋同非常社區 Space+合作舉辦嘅非常社區節其中一個活動:【「膠」遊綠在元朗】、好多精彩活動等大家!到時見!

主題:塑膠

活動包括:
  • 製作攤位:DIY塑膠收納盒、DIY動物錢罌

  • 環保展覽:「塑膠的生命」
齊齊了解塑膠的一生,由製造到回收,你願意給它二次生命嗎?

  • 遊戲攤位 :塑膠回收滾滾樂
塑膠家族大集合!你識將佢地分類嗎?齊齊做分類小能手,日後回收就得心應手啦!

  • 環保走塑裸「買」
*需自備器皿及環保袋裝載物品

參加者每攜帶1公斤或以上回收物,可獲得環保紀念品乙份。


除咗以上活動, GAAU1 UP當日亦會舉辦工作坊,帶大家認識如何利用「腳踏碎膠機」將廢膠粉碎成原材料,以及如何利用「注塑機」將塑膠重製成一件新產品。

時間:11:00-17:00(一共八節)
名額:每節12人
報名連結:https://docs.google.com/forms/d/1POhQvYqhg_qDPZFy3IpDC-0Vs5-v0dc4OYhTn6Mku3s/viewform

溫馨提示:
1. 活動全程需配帶口罩。
2. 參加者需按工作人員安排座位就坐,並留意社交距離。
3. 如有兒童參與,敬請家長陪同協助,以免發生意外。