25 ‑ 26 Feb 2023 (everyday) 1 ‑ 8pm (7 hours)
荃灣白田壩街45號
free
contributed by


係香港真係做隻貓做隻狗,都好過做人。嚟到市集,一次過體驗香港非人嘅生活,同埋香港寵物美好嘅【非人類生活】啦。同場亦會有毛孩陸運會比賽,讓一眾毛孩大顯身手。