24 Feb ‑ 21 Mar 2023 (everyday) 11am ‑ 10pm (11 hours)
太古城太古城道18號太古城中心二期地下
free
contributed by


召喚!Pochacco 嘅粉絲報到啊!
Pochacco 期間限定店已經登陸咗太古城 Apita 喇!


今次可愛嘅 Pochacco 帶領大家進入時光之旅,返去 90 年代

場內驚喜逐個捉:
  • 場內驚喜打卡位
  • 獨家限定超值福袋發售


  • 獨家化妝袋發售


等大家嚟發掘更多驚喜啊!