1 Apr 2023 (Sat) 10am ‑ 4pm (6 hours)
東涌松逸街4號
free
contributed by


「集」在華德中 社區共融繽紛市集 暨 明愛華德中書院開放日將於今年4月1日喺明愛華德中書院舉行。

本次活動將由東涌區內各非牟利團體共同合辦,當日除咗有社區墟市同攤位遊戲外,仲有各式各樣嘅體驗活動喺學校開放日入面等大家玩到夠!

希望藉著呢個機會開拓東涌公共空間以連結區內居民,增加社區歸屬感,建構社區網絡外,公眾人士亦可以透過參與墟市及攤位活動,從而了解更多有關社區經濟嘅資訊。

歡迎大家一齊嚟參與呢個充滿「東涌人」及「東涌區區本」味道嘅活動啦!

活動內容:
  • 社區墟市:由東涌街坊及區內小店擺檔,主要售賣特色飾物、預先包裝食物以及農產品為主
  • 攤位遊戲 ︰以社區小店、社區公共空間為主題的攤位遊戲
  • 學校開放日:彩虹七色活動(運動、手沖咖啡工作坊以及Busking等體驗活動)

交通:東涌站轉巴士39M(滿東邨落),3M、11、34、23(龍井頭落)

合辦單位:明愛華德中書院、鄰舍輔導會 東涌綜合服務中心、東涌社區發展陣線、社區發展推動基金