16 Sep ‑ 31 Oct 2023 (everyday)
Wong Chuk Hang, Hong Kong
priced
contributed by* 活動日期尚未確定,只屬推測及估計,一切有待官方公佈

2023 哈囉喂!齊齊「全民造鬼」!


年年哈囉喂都畀人嚇?唔想坐以待「斃」,緊係要主動出擊!海洋公園哈囉喂 2023 現正展開「全民造鬼」招募活動,目標係召集 1,200 個想要一展身手嘅「鬼才」,加入嘩鬼大家庭!

就算冇演藝相關經驗,只要你有熱誠、有能力,都千祈唔好錯過呢個好機會!一於化身「街鬼」、喺恐怖鬼屋駐場「招呼」訪客,甚至化身滑行者製造靈異現象,盡情發揮你嘅獨特才華!除咗嘩鬼演員,我哋都想發掘幕後同前線專才,齊齊打造全民狂歡嘅哈囉喂體驗!

有興趣嘅「鬼才」,記得 2023 年 6 月 17 同 18 日喺尖沙咀 The ONE UG2 中庭,即場報名申請面試!你亦可以透過「全民造鬼」連結報名 https://bit.ly/3OVgMjQ,入圍嘅候選嘩鬼將於 6 月底至 7 月初獲邀參加面試,喺「地獄面試官」前表現自己!哈囉喂星探團已經等緊大家~期待下星期見到你!