Ticketing
1 Jun 2014 (Sun) 8:15 ‑ 11:15pm (3 hours)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
$580 / $380 / $280
contributed by
AEG TicketingAEG Ticketing | credit card
10 Mar 2014 9am - 14 Mar 2014 11:59pm

(ended)
URBTIXURBTIX | public sale
18 Mar 2014 (Tue) 10am onward

(ended)
 
hohoye
14 May 2014 5:14pm
平價出售6月1日丁噹演唱會門票!! 原價$380, 現平售
保証靚位! 因我當天突然有事去唔到=.="所以平售
有意請email : [email protected]
 
Ryan
14 May 2014 10:29pm
放 丁噹《真愛好難得》旗艦版演唱會 香港站
380 52段22行 2連位
有意請whatsapp 9832 2012
 
Wh Sze
17 May 2014 1:46pm
<低於原價放售> 丁噹演唱會2014
6月1日 $280x2 連位 51段
有意請whatsapp 65220576.
 
Show Time
17 May 2014 2:28pm
原價出售 丁噹演唱會2014 香港站 優先門票
280:47段31行 最後兩張
580:54段B行 最後兩張
有意請whatsapp:5594 5882,可即日交收!
 
Pig Po PO
19 May 2014 12:57am
原價出售 丁噹演唱會2014 香港站 優先門票
380x2 , Thx
 
Show Time
20 May 2014 9:09pm
原價出售 丁噹演唱會2014 香港站 優先門票
280:47段31行 最後兩張
有意請whatsapp:5594 5882,可即日交收!
 
Iraonly
22 May 2014 8:27am
求平放的兩張字母飛~有意whatsapp 53079225
 
Justin Cheng
22 May 2014 7pm
求字母飛 580 一張 請whatsapp 67982447
 
Holly Yuen
22 May 2014 8:50pm
丁噹 6月1日 $380 4連位 21 行 放原價+15手續費 /each
 
Leung Joyce
23 May 2014 3:59pm
丁噹 6月1日 $380 22行 4連位 放原價+15手續費 /each
 
Leung Joyce
23 May 2014 4:05pm
丁噹 6月1日 $380 22行 4連位 放原價+15手續費 /each
e-mail: [email protected]
 
Hoi Ming Chan
24 May 2014 12:32pm
丁噹 6月1日 $380 4連位 21 行 放原價+15手續費 /each
 
Apple Wong
28 May 2014 11:47am
★丁噹 香港站
6月1日
$580,53段,BG行,2張連位(全場第7排)

Whatsapp / Wechat: ★+852 63862150★
 
henryng
29 May 2014 2:35pm
求字母飛 580 一張 請email: [email protected]
 
helenying819
30 May 2014 9:56am
原價出讓:
$580 連位門票2張(GATE BLUE, ROW E)
Whatsapp: 61037787
 
Li Ch
30 May 2014 6:04pm
想收一張香港真愛好難得 旗艦版演唱會 380$
有意Whatsapp:97171101
 
Testing
31 May 2014 10:13am
收飛 有冇連位兩張?
 
Lhl
31 May 2014 3:02pm
原價出售 $280連位2張
有意留電話,謝謝
 
tel 96248846
31 May 2014 6:09pm
(超平特價) 丁噹《真愛好難得》旗艦版演唱會 香港站 $380 連位門票
6月1日 (紅館)
$380 連位門票 500二張
(門票可買2或4張)
tel 96248846 ( 致電 或 whatapps 都可以) 24 hr on call 來電要有顯示
(只限面交,不用落訂)
 
Ray Li
1 Jun 2014 12:43pm
因有事, 平放 $580 連位門票2張, $900 2張, 64段 2行
有意 Whatsapp: 9830 7122