31 Dec 2010 (Fri) 9pm ‑ next day 12:30pm (15 hours 30 minutes)
171 Sha Tsui Road, Tsuen Wan
free
contributed by


薛家燕, 張敬軒, 林利, 高皓正, 羽翹等同你唱歌兼倒數,記得憑票入座, 座位有限, 先到先得, 沒有入場卷人士可前往場內企位區.