Ticketing
10 Feb 2017 (Fri) 7 ‑ 8:30pm (1 hour 30 minutes)
11 Feb 2017 (Sat) 3:30 ‑ 5pm (1 hour 30 minutes)
旺角彌敦道530號永僑大厦14樓D室(油麻地A2出口)
$780
contributed by


❤️💐情人節又就快到,你們準備好禮物同情人渡過浪漫情人節嗎?可以自己做更有心思喔!
情人節系列特別班課程費用:

B)保鮮花圓款玻璃瓶款PF094作品$780。
上課時間:
2月10日7:00-8:30pm或2月11日3:30pm-5pm(已包所需材料,有不同顏色花材選擇、繡球花、及節日飾物配件等)
❤️*1月31日前報名like我們fb page或舊生報名情人節系列班,A及B項目減$100/位可享受early bird 優惠。
***最少三人開班,每班名額有限。
材料供應會因貨源而變動,歡迎查詢及訂造, 謝謝!
Timable TicketingTimable Ticketing | member sale
26 Jan 2017 noon - 8 Feb 2017 noon

(ended)
Timable TicketingTimable Ticketing | member sale
26 Jan 2017 noon - 9 Feb 2017 noon

(ended)