18 ‑ 19 Sep 2017 (everyday) 6 ‑ 9pm (3 hours)

$50
contributed by


驚喜優惠 一浪接一浪
只需$50就有6件雞!
星期一丶二晚記得約埋朋友一齊食啦!

* 只適用於星期一至二,下午6時至下午9時
* 適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
* 6件雞包括3件上髀及3件下髀
* 可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
* 每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊 (普通) 一次
* 供應時間只供參考,以官方公佈為準