1 Jan 2018 ‑ 31 Dec 2018 (365 days)
Wong Chuk Hang, Hong Kong
生日當天免費入場,於生日月份可用85折購買4張門票
contributed by


壽星仔生日正日去海洋公園玩可以免費入場就係人都知㗎啦~但由2018年開始去玩就更加抵!事關海洋公園最新推出生日月份85折優惠,喺生日月份內可以85折購買最多4張門票!咁咪可以帶多啲朋友仔入場玩囉~留意返,優惠門票僅於海洋公園正門發售㗎咋!

更多條款及細則:
http://www.oceanpark.com.hk/tc/tickets-and-offers/offers