8 ‑ 9 Jan 2018 (everyday) 6 ‑ 9pm (3 hours)

$50
contributed by


開心嘅事梗係唔好比佢停,優惠繼續加推!只需$50就有6件雞!
優惠只係做2日咋!仲唔快啲約埋班朋友一齊嚟KFC開餐啦!

*只適用於2018年1月8日至9日(星期一至二),下午6時至晚上9時
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*6件雞包括3件上髀及3件下髀
*可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊 (普通)