Ticketing
4 ‑ 5 Dec 2018 (everyday) 8:15 ‑ 11:15pm (3 hours)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
$780/ $580/ $380
contributed by


第七粒無限寶石,保得住!任Thaons再強大再Powerful,都搶唔到Captain Nancy粒石!

家燕姐入行60年,搞 2 場紅館同大家唏呀唏呀唏 唏呀唏呀唏再瘋狂跳十年步!
AEG TicketingAEG Ticketing | credit card
14 Aug 2018 9am - 23 Aug 2018 11:59pm

(ended)
ViagogoViagogo | marketplace
14 Aug 2018 (Tue) 9am onward

(ended)
 
chan Moji
21 Nov 2018 5:01am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
 
chan Moji
22 Nov 2018 1:36am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
chan Moji
23 Nov 2018 2:40am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
chan Moji
24 Nov 2018 6:40am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
tel 96248846
24 Nov 2018 11:56pm
出售:薛家燕演唱會 12月4-5日 VIP B,C,D行 $780 前行 連位門票

紅館 12月4-5日

VIP C,D行 $780 前行 連位門票

《即日面交,不用落訂》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
chan Moji
26 Nov 2018 1:59am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
chan Moji
27 Nov 2018 12:28am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
 
tel 96248846
27 Nov 2018 10:14am
(特價) 薛家燕演唱會 $780門票售$490

12月4-5日 紅館

$780門票

12月4-5號 每張$490(特價)

(可買多張,全部連位)

《特價門票不設問位置,行數服務,請見諒》

《即日面交,不用落訂》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
tel 96248846
27 Nov 2018 10:15am
(超平特價) 薛家燕演唱會 $780門票售$490

12月4-5日 紅館

$780門票

12月4-5號 每張$490(特價)

(可買多張,全部連位)

《特價門票不設問位置,行數服務,請見諒》

《即日面交,不用落訂》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
chan Moji
27 Nov 2018 10:42am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
chan Moji
28 Nov 2018 1:26pm
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
tel 96248846
29 Nov 2018 7:41am
(超平特價) 薛家燕演唱會 12月4日 $780門票售$600 (7行內)

12月4日 $780門票售$600 (7行內)

(可買多張,全部連位)

《特價門票不設問位置,行數服務,請見諒》

《即日面交,不用落訂》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
chan Moji
29 Nov 2018 12:45pm
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
 
chan Moji
30 Nov 2018 10:09am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
chan Moji
1 Dec 2018 2:55am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
 
chan Moji
3 Dec 2018 1:55am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
tel 96248846
3 Dec 2018 3:05am
(平售) 薛家燕演唱會 12月4-5日 $580 連位門票

紅館 12月4-5日

$580連位門票 (特價發售)

《即日面交,不用落訂》

《平售門票不設問位置,行數服務,請見諒》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
chan Moji
4 Dec 2018 1:09am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018#
 
chan Moji
4 Dec 2018 1:13pm
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018##薛家燕演唱會2018##薛家燕香港演唱會#
 
chan Moji
5 Dec 2018 9:18am
【出售】薛家燕香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/nancy/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
[email protected]
#薛家燕香港演唱會2018#