9 ‑ 23 Oct 2018 (everyday) 10am ‑ 10pm (12 hours)

free
contributed by


講到意大利美食 大家第一時間諗起邊樣呢?
Pizza Margarita?千層麵?
小編在一田超市意大利食品節上就搵到好多好多特式食材醬油
好想自己動手,歎吓意式風味~


意大利美食怎可能只有傳統意粉和薄餅!一田超市引入七彩手工意粉及玩味地道醬料,更力推世界級獲獎橄欖油、天然蜂蜜及獨家人氣零食美酒,讓味蕾發掘多姿多彩的意國滋味。