Ticketing
11 Dec 2018 (Tue) 7:30 ‑ 9:30pm (2 hours)
香港中環皇后大道中30號娛樂行 3/F
$50 (包含電影門票一張及小食)
contributed by


每逢佳節上高登,聖誕Party唔係約朋友就係娘親?!
12月11日 單身 9Up "Single Line Up" 幫你線上做配對,線下約埋一齊去睇戲!
今個聖誕節,不許你注定一人!聖戰如箭在弦,報名快手喇喂!

睇邊套戲?到時咪知囉!包你驚喜呀~

仲有彩蛋!
我哋到時會選出表現得最自然嘅⼀對,送出兩部 PS4 Pro + 2個DUALSHOCK®4 Wireless Controllers!

唔怕冇話題,最怕你唔嚟!立即參加 >>> https://m.me/timable.hk?ref=singlelineup1

呢單咁好玩嘅嘢係由GT Studio帶畀你!


活動之條款及細則

1. 【單身9up “Single Lineup”】活動 (「此活動」) Timable Limited舉辦,只限屬香港居民的 Facebook 用戶參加(「參加者」)。
2. 此活動報名日期由2018年11月23日9:00pm至2018年12月3日9:00pm;配對將於2018年12月5日9:00pm陸續開始到2018年12月7日9pm。
3. 任何有意參加此活動的人士必須年滿 18 歲、持有有效之香港身分證(「參加者」),若任何人士未符合以上資格,其參加及資格將會被取消。
4. 每位參加者根據此活動設計於 Facebook 私人訊息 ( https://m.me/timable.hk?ref=singlelineup1
) 完成指定問答,並同意繳付$50作參加費用,方可獲取參加此活動的資格。
5. 主辦單位會在Facebook信息通知參加者有關活動事宜,而參加者必須於指定時間內提交相關個人資料,以作登記,否則作棄權論,有關參加費用將不作退回;
6. 參加者須確保所提交之個人資料正確,Timable Limited有權取消任何其認為提交錯誤或不完整資料或有不誠實行為的參加者的參加資格,如有任何爭議,主辦單位保留最終決定權及解釋權。
7. 參加者需於指定時間準時到達活動地點,逾時不候並視為自行放棄參與是次活動之權利,本會將不會另行安排日期。有關參加費用將不作退回。
8. 任何因電腦、網絡等技術問題而引致參加者所遞交之資料有所延誤、遺失、錯誤、無法辨識等情況,本公司恕不負責。
9. 主辦單位有權要求參加者提供身分證明資料以作核對身份之用,否則當棄權論。
10. 主辦單位對所有座位編配保留最終決定權。
11. 所有參加者的照片一經提交,即視為同意授權予本會及其合作機構於有關活動及推廣中對參加照片作編輯之權利及以任何方式、任何時間、任何媒體複製刊登所有參加者照片之內容、拍攝資料及參加者Facebook用戶名稱的權利(包括但不限於上載互聯網、供公眾欣賞及下載及作推廣或展覽之權利),而無須另徵參加者同意或向其支付版權費用。
12. 所有參加者必須同意當日活動拍攝照片及影片作主辦單位作編輯之權利及以任何方式、任何時間、任何媒體複製刊登所有參加照片之內容 (包括於上載互聯網、供公眾欣賞及下載及作推廣或展覽之權利),而無須另徵參加者同意或向其支付版權費用。
13. 所有參加者必須同意參與本活動及遵守本活動條款及細則。
14. 完成登記之參加者將被視作同意活動之有關條款及細則。
15. 若因是次活動與Facebook不相關,並沒有由Facebook贊助、支持或管理。參加者正在向主辦單位提供資料。
16. 電腦、網路等技術問題而引致任何遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況,Timable Limited概不負責。
17. Timable Limited就參加者名單、資格、及所有與本活動有關之日期及時間等保留最終決定權。
18. 如參加者被發現故意隱瞞資料,以假賬戶或以任何方式入侵及/或以修改電腦程式的方式參加 此活動。本行有權取消該參加者的參加資格。
19. 主辦單位會按照《個人資料(私隱)條例》的規定處理及儲存參加者的個人資料,絕不會向第三方出售及/或提供參加者的個人資料。參加者提供之個人資料將只用於是次活動及絶對保密。
Timable Facebook Page | application
23 Nov 2018 9pm - 3 Dec 2018 9pm

(ended)