Ticketing
14 ‑ 16 Dec 2018 (everyday) 8 ‑ 10pm (2 hours)
15 ‑ 16 Dec 2018 (everyday) 3 ‑ 5pm (2 hours)
12 Hing Ning Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
$220
contributed by


生和死都是人生必經之路,讓我們在謳歌生命之餘,也同時輕輕摸一摸生、觸一觸死。
三個女人聚埋一齊,你講你個故仔,我講我嘅 ……

青青講佢個渣男男友,Jennifer講佢個死人老豆,美知子講生唔生仔,竟然有生有死!最後,青青講到同渣男分手,徹底心寒。Jennifer老豆表現每況愈下,令人心寒。美知子仍在生唔生嘅問題上徘徊,她不知道,她原來為大家帶來了生的希望 ……

藝術顧問:鄭傳軍 Terence Chang
監製:梁恩兒 YanYee Connie Leung
導演:曾芷敏 Belinda Tsang
文本整理:滿道 Mandu James YC Cheung
佈景及服裝設計:蘇善誼
燈光設計:小田
音響設計:李馬弟
形象及化妝設計:馮詠妍
平面設計:黎瑩影
宣傳攝影:鄧曉霖
舞台監督:李馬弟
執行舞台監督:李天立
編作演員:陳麗華 Lihua Lisa Chen、吳穎斯 Michell PiG、劉寶儀 PoYi Lau、劉志豪 Chiho Lau
URBTIXURBTIX | public sale
1 Nov 2018 (Thu) 10am onward

(ended)