29 Nov ‑ 31 Dec 2018 (everyday) 11am ‑ 10pm (11 hours)

priced
contributed by


聖誕又點可以唔食返件應節嘅甜品?今年Häagen-Dazs™就帶嚟多款期間限定嘅外賣雪糕甜品,好似呢款雪國鯛魚燒咁,入面有暖滑吉士醬,配埋自選雪糕球,一冷一暖,簡直係雙重享受!識食一定係揀日式忌廉芝士麻糬雪糕或者意大利芝士餅麻糬雪糕,口感煙韌得嚟又有種微甜嘅幸福感!仲有多款聖誕甜品等住大家,記得嚟我哋專門店*試試喇!

*部分甜品及飲品只限指定分店發售