1 ‑ 4 Oct 2020 (everyday),
9 ‑ 11 Oct 2020 (everyday),
16 ‑ 18 Oct 2020 (everyday),
23 ‑ 26 Oct 2020 (everyday),
30 Oct ‑ 1 Nov 2020 (everyday),
6 ‑ 8 Nov 2020 (everyday),
20 ‑ 22 Nov 2020 (everyday),
27 ‑ 29 Nov 2020 (everyday) noon ‑ 8pm (8 hours)
香港銅鑼灣告士打道311號
free
contributed by


秋祭市集大受歡迎,BUNC Market同皇室堡決定加開秋祭市集嘅場次,之前錯過咗前三期嘅朋友們機會嚟喇! 一齊來秋祭市集追加場!


喺香港呢個城市入面,繁忙嘅香港人未必可以感受到秋季嘅到來,今年疫情關係大家都未必有心情出去搵紅葉打卡,亦可能好懷念每年嘅日本之旅… BUNC Market設計咗同秋天相關既市集,將商場化身秋天怡人嘅景色,帶大家走入日本嘅紅葉楓林。 同場仲有一系列嘅動物圖案霓虹燈牌到皇室堡,大家可以同得意嘅動物燈牌合照。