26 ‑ 29 Nov 2020 (everyday)

free
contributed by


適逢11月26日美國感恩節,呼籲大家11月26-29日期間,一連四日都幫襯唔同黃店,唔單止係食肆,仲有髮型師、服飾、手機零件等唔同行業嘅黃店。特別係小店,疫情加上藍絲密密投訴,好多黃色小店都經營困難,今鋪真係要靠大家。

黃店召集: lnk.bio/PunishXi