12 ‑ 13 Dec 2020 (everyday) 1 ‑ 9pm (8 hours)
長沙灣長義街9號
free
contributed by


眨下眼又就快到12月,聖誕節氣氛愈黎愈濃厚。但對於無朋友嘅DD仔,愈近聖誕節就愈覺lonely,所以今次希望眾人可以到市集陪佢一齊過聖誕。

Figurecross x DDED「我想搵人陪我過聖誕」聖誕市集,現正進行檔主招募,歡迎各位推出主題相關的手作產品及食品 !(會優先考慮銷售主題相關產品的檔主)
檔主類別: 聖誕節相關商品優先,如裝飾及禮物。手工藝品、手作日用品、占卜、手作紙品 、飾物、自家設計品牌服飾 、「自家製」食品 (需有相關牌照)、特式食品、原創設計精品及公仔等。

詳情及申請表格:
https://forms.gle/ao8yERecde7JuBdp7