4 Sep ‑ 31 Oct 2021 (every Sun, Sat),
1 Oct 2021 (Fri) noon ‑ 10pm (10 hours)
尖沙咀彌敦道219號
free
contributed by阿婆阿嫲成日都講 “舊陣嗰時呢...” 咁舊時究竟即係點?

有無諗過除咗 Google 睇相之外,其實行博物館都係一個唔錯嘅選擇?但係好多時展品都係眼看手勿動... 行行下真係會瞌著咁滯... @hkglocalstore 同 @skyone.mart 合辦嘅雜崩冷博物館誓要將你對博物館嘅固有框框打破!

主辦單位將會同多個團體合作帶你走入時光隧道,為你展示各式各樣嘅互動式展品,等你親身了解舊陣嗰時啲人係點樣生活,係時候放低電話約埋朋友 bb 屋企人過嚟啦~

除咗有多間各有特色嘅店舖喺度擺市集之外,仲有好多超靚嘅展品,仲有點少得靚靚打卡位啊!大家記得過嚟睇下行下玩下喇!自己一個嚟都得架!

我哋安排咗「雜仔」陪你行
想知「雜仔」係邊個?
咁就記得要過嚟喇~~

提提大家,我哋仲有 workshop 添架!
即場 walk-in 報名都得架!(如果有位嘅話)