1 ‑ 31 May 2023 (everyday)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
待定
contributed by


Update 21/4/2022: 由於張敬軒宣布10~29/5於紅館補場,咁即係唔會有紅館「5月之約」,而因為已經4月尾,5月喺其他地方如廸廸尼開嘅機會亦已近乎零了,似乎又要等多一年喇...近日有傳媒指,台灣天團五月天將會喺2022年5月,嚟香港履行5月之約;當然,官方未有公佈,一切都要等官方消息先可以作實呀!

.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道
 
Whatsapp63862150
20 Jun 4:09am
演唱會 代購
Whatsapp:852 63862150
Wechat:carcarticket2