1 Aug ‑ 31 Dec 2022 (everyday)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
待定
contributed by


歌神許冠傑喺2020年4月舉辦過一場慈善online演唱會,原本亦計劃7月舉行紅館演唱會,惜最後亦因疫情關係未有進行。阿Sam近日經健康旦聖誕健康報佳音宣佈將於2022年4月再度舉行紅館演唱會,相信一眾歌迷都會十分期待~

.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道
 
Whatsapp63862150
20 Jun 4:06am
演唱會 代購
Whatsapp:852 63862150
Wechat:carcarticket2