10 Jun 2022 (Fri) 8 ‑ 10pm (2 hours)
238 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong
私人免費活動,需預先報名
contributed by


乙女新夢將於 6 月 10 日舉行 Maho 生誕祭 - Maho Carnival,是久違了的生誕 One Man Live,重點是免費入場!!!! 大家一定要叫埋親戚朋友一齊來睇,並同 Maho 慶祝生日啊!

本活動為私人活動,請填妥以下表格報名,希望各位多多支持!
報名表格:https://bit.ly/3LBAYC7

19:30 開場 / 20:00 開演