10 ‑ 11 Dec 2022 (everyday) 1 ‑ 8pm (7 hours)
荃灣白田壩街45號
free
contributed by


話咁快又就到12月喇

12月最大嘅節日當然就係聖誕節

今次colon :pro舉辦一個大型聖誕禮物市集市集既主題當然係「聖誕禮物」

有樣嘢想問下大家,你哋心目中最想收到嘅聖誕禮物會係啲咩呢?
而你 / 妳又有幾耐冇送過聖誕禮物俾自己最緊要嘅人?
今次真係唔好再等喇

「愛,需要及時」

快啲嚟我哋市集搵一份啱心水嘅聖誕禮物啦~~~~~

入場人士只要follow colon: pro 嘅IG / 讚好Facebook,即可免費獲得小禮物(每日數量有限,送完即止)