11 Nov 2023 (Sat)

free
contributed by


11 月 11 日,好多人都以為呢一日只係「光棍節」,各個網上購物平台都會推出優惠畀大家瘋狂掃貨,其實呢一日係第一次世界大戰結束嘅日子—Remembrance Day(或稱 Armistice Day),一般會譯做「國殤紀念日」或者係「退伍軍人節」。

而喺香港,呢日就稱為「和平紀念日」,亦將悼念嘅人士擴展至香港保衛戰中嘅捐軀者同埋第二次世界大戰中嘅罹難者,而家定喺每年 11 月第二個星期日,當日喺中環嘅和平紀念碑會舉行悼念活動,悼念儀式主要由香港退伍軍人聯會籌辦。