14 ‑ 15 Feb 2014 (everyday) 1 ‑ 7pm (6 hours)
香港旺角亞皆老街8號
預約按金$150 (將可全數換取MAYBELLINE彩妝產品)
contributed by


為咗令大家有個甜蜜炫目嘅情人節,MAYBELLINE特別搵嚟專業化妝師幫你打造完美妝容!各位 FANS出發拍拖前,記住來專門店大變身喇!

  • 彩妝服務30 分鐘,預約按金$150,將可全數換取MAYBELLINE彩妝產品。
  • 敬請預約