7 Feb 2012 (Tue)

HMV: DVD版 $170; DVD + 2CD版 $215;
contributed by

有一種精神叫蕭敬騰!
打破定律 沒有界限, 恣意狂想 超越極限
蕭敬騰同名世界巡迴演唱會: 香港紅磡站
LIVE DVD+2CD 影音狂想版, LIVE DVD搖滾重現版, 7/2搖滾發行!


碟 1 (DVD)
1.狂想曲 
2.LIVING ON A PRAYER 
3.軋車 
4.海闊天空 
5.每天愛你多一些 
6.原諒我 
7.話不多 
8.複製人 
9.我不會愛 
10.你 
11.追 
12.親密愛人 
13.(They Long To Be) CLOSE TO YOU 
14.忘情森巴舞 
15.一支獨秀 
16.重愛輕友 
17.眉飛色舞 
18.信仰 
19.阿飛的小蝴蝶 
20.好想對你說 
21.收藏 
22.只能想念你 
23.新不了情 
24.王妃 
25.白蛇傳 
26.YOU GIVE LOVE A BAD NAME 
碟 2 (CD)
1.狂想曲 (CD) 
2.LIVING ON A PRAYER (CD) 
3.軋車 (CD) 
4.海闊天空 (CD) 
5.每天愛你多一些 (CD) 
6.原諒我 (CD) 
7.話不多 (CD) 
8.複製人 (CD) 
9.我不會愛 (CD) 
10.你 (CD) 
11.追 (CD) 
12.親密愛人 (CD) 
13.(They Long To Be) CLOSE TO YOU (CD) 
碟 3 (CD)
1.忘情森巴舞 (CD) 
2.一支獨秀 (CD) 
3.重愛輕友 (CD) 
4.眉飛色舞 (CD) 
5.信仰 (CD) 
6.阿飛的小蝴蝶 (CD) 
7.好想對你說 (CD) 
8.收藏 (CD) 
9.只能想念你 (CD) 
10.新不了情 (CD) 
11.王妃 (CD) 
12.白蛇傳 (CD) 
13.YOU GIVE LOVE A BAD NAME (CD)
YouTube video