Lincoln Lam
20 Jan 2017 12:05pm
★bigbang 香港站
1月21日
2188票,A4區,10xx號,2連
1月22日
2188票,A3區,16xx號,2連
Whatsapp : ★+852 63862150★
Wechat : carcarticket2
 
Ava Ava Leung
20 Jan 2017 1:55pm
【蝕放Bigbang 0.TO.10】
***最後兩張**1300for1!

~ Bigbang 0.TO.10 21/1 (Sat)
3:00pm入場
原價:1588,蝕放1350
 
Pandayee Chiu
20 Jan 2017 4:54pm
收21號Bigbang 2張 a區
睇價錢買,價岩即要
Whatsapp 64380900
 
Luvme
21 Jan 2017 1:52am
出讓 兩張 bigbang 尾場 1月22號
因為個日突然要返工,故平讓T^T
區域:B4 $1588
排隊編號:12xx
聯絡方式:PM、wts 6213 2379、wechat:Luvme66
 
tel 96248846
21 Jan 2017 2:51am
出售:(部份特價)BIGBANG演唱會 1月21-22日 $2188 $1588 $688 企位門票

演唱會地點: 啟德郵輪碼頭

1月21日 $2188 企位門票 (超平特價)

1月21日 $688 企位門票 (不是特價)

1月22日 $1588 企位門票 (不是特價)

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
Love Cat
21 Jan 2017 6:04am
收21/1(今日),688 or 988飛兩張
 
RITA WONG
21 Jan 2017 8:53am
放 22/1尾場
B6企位 14:30 可入場 q no. 5xx
今日西鐵沿線交收
wtsapp 6497 7037