YouTube 影片


英国皇室前主厨Darren McGrady喺个人Youtube频道,亲身示范制作英式松饼,兼同大家分享独家食谱。英女皇都钟意食㗎,亦系英国皇宫传统下午茶入面嘅必备食品。


材料(以下份量可制约16个):
面粉:3¼杯
软牛油:113g
砂糖:½杯加1汤匙
泡打粉:4茶匙
鸡蛋:1只
牛奶:¾-1¼杯
葡萄干(如果制作水果松饼):1杯
蛋黄(用于上光):1只


制作方法:
步骤一:
预设焗炉到350度(华氏度),将面粉、泡打粉同砂糖倒入大碗中。加入软牛油并揉至面包糠质地。

步骤二:
喺碗中心掘出一个位置,加入打匀嘅鸡蛋同大约¾杯牛奶,用金属勺将材料混合,但注意唔好过度混合。

步骤三:
如果混合物质地有小小干身,可以逐渐加入剩余嘅牛奶。

步骤四:
用面粉洒在桌子上,将面团揉成约1英寸厚,用2英寸圆形曲奇分切成一个个。再将渠哋分开放喺焗盘上,每个需分隔约1英寸。打匀蛋黄并刷喺松饼顶部。

步骤五:
焗大约15-20分钟。完成!

可随心加入果酱或奶油!快啲试吓整啦!

资料来源:Darren McGrady @YouTube